, 5LAB- D007 B_on

  • B_on
    B_on es una consola con una pequeña superficie cuadrada de neopreno negro donde poder dejar las llaves, los móviles, etc. Está equipada con un cajón y enchufes, todo oculto, que permiten guardar cosas que no deben quedar visibles y cargar el teléfono móvil, el iPod o cualquier otro dispositivo electrónico.
  • B_on
    B_on és una consola amb una petita superfície quadrada de neoprè negre on poder deixar les claus, els mòbils, etc. Està equipada amb un calaix i endolls, tot ocult, que permeten guardar coses que no han de quedar visibles i carregar el telèfon mòbil, l'iPod o qualsevol altre dispositiu electrònic.
  • B_on
    B_on is a console table with a small black neoprene square area to leave the keys, mobile phones, etc. A small drawer and a socket, both hidden, are the perfect way to put things that are not to be visible away and charge a mobile, an iPod or any other electronic device.